Veckopeng till ungdomar eller hela studiestödet

veckopeng

Pengar, och hur barnen på bästa sätt ska lära sig att hantera dem, är något som ger föräldrar världen över huvudbry. Eftersom vi var mycket unga när vi fick barn har tankar om ekonomin alltid varit ständiga följeslagare; hur vi ska få dem att räcka, hur vi ska öka våra inkomster utan att minska tiden med barnen, hur vi ska kunna erbjuda barnen det de önskar och behöver, samt hur vi ska förmedla goda lärdomar och sunda värderingar kring ekonomi till våra barn som de har nytta av resten av livet.

Detta är förstås ingen lätt sak. När barnen är små har vi en större möjlighet att påverka vad pengarna går till. Så småningom får vi ett par tonåringar på halsen, som börjar upptäcka tjusningen med att spendera. Det är här det avgörande ögonblicket inträder. Som föräldrar måste vi sätta tydliga gränser och lära ut kunskap kring hur man på bästa sätt hanterar pengar, samt att man alltid måste anstränga sig för att få utdelning.

Skapa motivation och lär barnen att förtjäna pengar

%d0%b0%d0%b291Man kan börja redan när barnen är yngre, och istället för veckopeng ge en summa för varje tilldelad uppgift barnen tar sig an, som städning, klippa gräsmattan, tvätta kläder, storhandla, laga mat och så vidare. Man kan också införa ett system för vecko- eller månadspeng som innefattar att barnen får en viss summa, men att avdrag görs om vissa överenskommelser inte levs upp till. Om dina tonåringar kommer hem försent efter avtalad tid, inte gör sina läxor, får lägre betyg än vad ni satsat på, betett sig dåligt mot sina syskon, använt svärord eller vad ni nu har för regler i just erat hem. Detta bidrar ofta till motivation. Det gäller att vara rättvis, och att barnen förstår reglerna och varför de finns.

Studiestödet

Vi har personligen inte gett studiestödet till våra barn förrän de fyllt 18 år. Detta beror på att vi anser att det sker en brytpunkt här där barnen utvecklat förmågan att ta mer ansvar för sin egen ekonomi. Studiestödet ska vara en buffert för föräldrarna så att de kan köpa exempelvis vinterjackor och bra skor till barnen, går hela bidraget direkt till barnen brukar det inte finnas mycket kvar för förnödenheter. När de fyller 18 år betraktas de dock som vuxna av samhället och genom god uppfostran har de förhoppningsvis lärt sig en hel del kring inkomster och utgifter. Nu är det upp till dem själva att göra genomtänkta kalkyler kring vad som behöver inköpas. Detta har fungerat för oss, men självklart ser inte alla familjer likadana ut!

Det absolut viktigaste är att du för en dialog med din tonåring, och att du låter honom/henne komma med egna argument som du allvarligt väger in i ditt beslut. Genom att själv föregå med gott exempel och ta fullt ansvar för din och familjens ekonomi kommer barnen på sikt att anamma detta och utvecklas till ansvarsfulla vuxna med en sund förståelse för ekonomins grundvalar.